2020-2021 Academies Ranking

  • New Orleans International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Overall
   position 1
   points 27
  • Tel Aviv International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 27
  • Geneva International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 3
   points 3
  • Dallas Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 3
   points 3
  • Belo Horizonte Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 3
   points 3
  • New Orleans International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 2
   points 9
  • Spanish National IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 2
   points 9
  • Paris Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 18
  • Dallas Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 2
   points 6
  • Rio Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 3
   points 2
  • Rome Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 18
  • Budapest International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 18
  • Dallas Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 Overall
   position 2
   points 6
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu Novice 2020 Novice
   position 3
   points 3
  • London Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Overall
   position 2
   points 9
  • Munich International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Overall
   position 2
   points 9
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Novice
   position 1
   points 27
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Masters
   position 3
   points 12
  • Salvador Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 3
   points 3
  • Rome Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 3
   points 3
  • London Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 3
   points 3
  • British National IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 3
   points 3
  • Fortaleza International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 2
   points 9
  • Salvador Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 18
  • Budapest International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 2
   points 6
  • London Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall .
   position 3
   points 2
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Novice
   position 1
   points 18
  • Salvador Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 Overall
   position 3
   points 2
  • London Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 Overall
   position 2
   points 6
  • Copenhagen International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 Overall
   position 2
   points 6
  • American National IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Overall
   position 3
   points 6
  • International Novice IBJJF Jiu-Jitsu Championship - Las Vegas 2019 Overall
   position 3
   points 3
  • American National Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 27
  • American National IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 54
  • San Diego Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 2
   points 6
  • Orange County International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 2
   points 6
  • American National & American National Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 American National - Overall
   position 1
   points 36
  • Atlanta International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Overall
   position 1
   points 27
  • Charleston International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Overall
   position 2
   points 9
  • Atlanta International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Overall
   position 2
   points 9
  • Atlanta Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Overall
   position 2
   points 9
  • Charlotte International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 3
   points 3
  • Atlanta Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 27
  • Atlanta Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 18
  • Atlanta Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 18
  • Atlanta Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 Overall
   position 1
   points 18
  • Miami International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Overall
   position 3
   points 3
  • World Master IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Female
   position 1
   points 27
  • Miami Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Overall
   position 1
   points 27
  • Miami Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 27
  • Miami Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 18
  • Miami Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 18
  • Miami Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 Overall
   position 1
   points 18
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Female
   position 2
   points 36
  • Washington D.C. Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 27
  • Washington D.C. Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 18
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Female
   position 2
   points 24
  • New York Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 Overall
   position 1
   points 18
  • Washington D.C. Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 Overall
   position 2
   points 6
  • New York BJJ Pro IBJJF Championship 2018 Overall
   position 2
   points 6
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2019 Adulto Masculino
   position 2
   points 18
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Male
   position 1
   points 72
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2018 Juvenile
   position 2
   points 6
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2018 Adult Male
   position 1
   points 36
  • Detroit International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Overall
   position 1
   points 27
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Female
   position 3
   points 12
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Master
   position 3
   points 12
  • San Jose International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Overall
   position 1
   points 27
  • Chicago Spring Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 18
  • San Jose International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 18
  • Chicago Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 Overall
   position 3
   points 2
  • World Master IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Master Female
   position 3
   points 3
  • Denver International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 2
   points 6
  • Saint Petersburg International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 3
   points 2
  • Portland International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 2
   points 6
  • Manila International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 3
   points 2
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Masters
   position 3
   points 8
  • Denver Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 Overall
   position 2
   points 6
  • Brasilia International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 Overall
   position 1
   points 18
  • Moscow International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 Overall
   position 2
   points 6
  • Asian Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2018 Novice
   position 1
   points 18
  • World Master IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 Master Female
   position 1
   points 18
  • Belo Horizonte Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 Overall
   position 3
   points 2
  • Pan Pacific IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 54
  • Asian Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Juvenile
   position 3
   points 3
  • Pan Pacific IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 Overall
   position 1
   points 36
11 to 20 of 136 Academies
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Male
   position 1
   points 108
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Female
   position 1
   points 108
  • World Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Adult Female
   position 1
   points 189
  • World Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Adult Male
   position 2
   points 63
  • Pan Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Adult Female
   position 1
   points 72
  • Pan Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Adult Male
   position 1
   points 72
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Male
   position 3
   points 8
  • World Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2018 Adult Male
   position 1
   points 126
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Male
   position 3
   points 12
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Female
   position 2
   points 36
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Male
   position 1
   points 108
  • World Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Adult Male
   position 1
   points 189
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu ( a partir de 18 anos ) 2019 Adulto Feminino
   position 1
   points 54
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu ( a partir de 18 anos ) 2019 Adulto Masculino
   position 1
   points 54
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Male
   position 2
   points 24
  • World Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2018 Adult Female
   position 1
   points 126
  • World Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2018 Adult Male
   position 2
   points 42
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Male
   position 2
   points 36
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Female
   position 1
   points 108
  • World Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Adult Female
   position 3
   points 21
  • World Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Adult Male
   position 3
   points 21
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu ( a partir de 18 anos ) 2019 Adulto Feminino
   position 2
   points 18
  • Pan Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Adult Male
   position 3
   points 8
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Female
   position 1
   points 72
  • World Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2018 Adult Female
   position 3
   points 14
  • World Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2018 Adult Male
   position 3
   points 14
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Male
   position 3
   points 12
  • World Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Adult Female
   position 2
   points 63
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu ( a partir de 18 anos ) 2019 Adulto Feminino
   position 3
   points 6
  • Pan Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Adult Female
   position 3
   points 8
  • Pan Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Adult Male
   position 2
   points 24
  • World Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2018 Adult Female
   position 2
   points 42
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu ( a partir de 18 anos ) 2019 Adulto Masculino
   position 2
   points 18
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Male
   position 1
   points 72
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Female
   position 2
   points 36
  • Pan Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Adult Female
   position 2
   points 24
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Male
   position 2
   points 36
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Female
   position 3
   points 12
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Female
   position 2
   points 24
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Female
   position 3
   points 12
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Female
   position 3
   points 8
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu ( a partir de 18 anos ) 2019 Adulto Masculino
   position 3
   points 6