2020-2021 Academies Ranking

  • Indianapolis International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Overall
   position 1
   points 27
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Novice
   position 3
   points 3
  • Nashville International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 27
  • International Novice IBJJF Jiu-Jitsu Championship - Las Vegas 2019 Overall
   position 1
   points 27
  • Nashville Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 Overall
   position 3
   points 2
  • Nashville International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 Overall
   position 2
   points 6
  • Asian Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Masters
   position 2
   points 27
  • Asian Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2018 Juvenile
   position 3
   points 2
  • Asian Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2018 Master
   position 3
   points 6
  • Asian Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2018 Adult Female
   position 1
   points 54
  • Geneva International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 2
   points 9
  • Zurich International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 18
  • Munich International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 2
   points 6
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Novice
   position 3
   points 2
  • Paris Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 Overall
   position 2
   points 6
  • Florence International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 Overall
   position 1
   points 18
  • Geneva International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 Overall
   position 2
   points 6
  • New Orleans International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Overall
   position 2
   points 9
  • Foley International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Overall
   position 2
   points 9
  • New Orleans International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Overall
   position 2
   points 9
  • Birmingham International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 2
   points 9
  • New Orleans International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 27
  • Moscow International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 27
  • Saint Petersburg International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 18
  • Moscow International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 Overall
   position 1
   points 18
  • Oklahoma City International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Overall
   position 1
   points 27
  • Dallas International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Overall
   position 3
   points 3
  • Oklahoma City International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Overall
   position 1
   points 27
  • Kansas City International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Overall
   position 1
   points 27
  • Kansas City International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 27
  • Fresno International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Overall
   position 1
   points 27
  • Fresno International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 27
  • Miami International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Overall
   position 2
   points 9
  • Orlando International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Overall
   position 1
   points 27
  • New York Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 18
  • Geneva International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 1
   points 27
  • Campeonato Sul Americano de Jiu-Jitsu - Crianças 2019 Overall
   position 3
   points 3
  • Zurich International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Overall
   position 2
   points 6
  • Geneva International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018 Overall
   position 1
   points 18
21 to 30 of 136 Academies
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Male
   position 1
   points 108
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Female
   position 1
   points 108
  • World Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Adult Female
   position 1
   points 189
  • World Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Adult Male
   position 2
   points 63
  • Pan Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Adult Female
   position 1
   points 72
  • Pan Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Adult Male
   position 1
   points 72
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Male
   position 3
   points 8
  • World Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2018 Adult Male
   position 1
   points 126
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Male
   position 3
   points 12
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Female
   position 2
   points 36
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Male
   position 1
   points 108
  • World Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Adult Male
   position 1
   points 189
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu ( a partir de 18 anos ) 2019 Adulto Feminino
   position 1
   points 54
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu ( a partir de 18 anos ) 2019 Adulto Masculino
   position 1
   points 54
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Male
   position 2
   points 24
  • World Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2018 Adult Female
   position 1
   points 126
  • World Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2018 Adult Male
   position 2
   points 42
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Male
   position 2
   points 36
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Female
   position 1
   points 108
  • World Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Adult Female
   position 3
   points 21
  • World Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Adult Male
   position 3
   points 21
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu ( a partir de 18 anos ) 2019 Adulto Feminino
   position 2
   points 18
  • Pan Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Adult Male
   position 3
   points 8
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Female
   position 1
   points 72
  • World Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2018 Adult Female
   position 3
   points 14
  • World Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2018 Adult Male
   position 3
   points 14
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Male
   position 3
   points 12
  • World Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Adult Female
   position 2
   points 63
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu ( a partir de 18 anos ) 2019 Adulto Feminino
   position 3
   points 6
  • Pan Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Adult Female
   position 3
   points 8
  • Pan Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Adult Male
   position 2
   points 24
  • World Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2018 Adult Female
   position 2
   points 42
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu ( a partir de 18 anos ) 2019 Adulto Masculino
   position 2
   points 18
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Male
   position 1
   points 72
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Female
   position 2
   points 36
  • Pan Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2019 Adult Female
   position 2
   points 24
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Male
   position 2
   points 36
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Female
   position 3
   points 12
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Female
   position 2
   points 24
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Female
   position 3
   points 12
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Female
   position 3
   points 8
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu ( a partir de 18 anos ) 2019 Adulto Masculino
   position 3
   points 6