2022-2023 Academy Ranking

  • Atlanta Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Atlanta Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Atlanta Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 27
  • Atlanta Spring Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Atlanta Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Atlanta Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Paris International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (a partir de 18 anos) 2022 Adult Male
   position 2
   points 24
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Male
   position 1
   points 72
  • London International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Novice
   position 3
   points 3
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Juvenile
   position 3
   points 3
  • Rome International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 3
  • Charleston Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 3
  • London Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 9
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2022 Novice
   position 2
   points 9
  • Charlotte International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 3
  • London International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 3
  • Salvador Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Charleston International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Novice
   position 3
   points 2
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Juvenile
   position 1
   points 18
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2021 Novice
   position 1
   points 9
  • New Haven Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 27
  • New Haven International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 27
  • Washington D.C. International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 27
  • Miami International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Overall
   position 2
   points 3
  • Orlando International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Overall
   position 1
   points 9
  • Chicago Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Nashville Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Chicago Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 27
  • Chicago Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Indianapolis International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Kansas City International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Overall
   position 3
   points 1
  • Chicago International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Overall
   position 1
   points 9
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Novice
   position 1
   points 27
  • Memphis International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Nashville Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 3
  • Nashville International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Novice
   position 2
   points 6
  • Indianapolis International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Novice
   position 1
   points 9
  • Indianapolis International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Overall
   position 1
   points 9
  • Santa Cruz International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Juvenile
   position 2
   points 9
  • Los Angeles Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Juvenile
   position 2
   points 9
  • Pan Pacific IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Juvenile
   position 2
   points 9
  • Pan Pacific IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Male
   position 3
   points 6
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Juvenile
   position 2
   points 6
  • Jiu-Jitsu CON International 2021 Overall
   position 1
   points 9
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Juvenile
   position 2
   points 3
  • Santa Cruz International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Dublin Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 9
  • Santa Cruz International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 27
  • Pan Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 3
  • Chicago Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • Pan Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Overall
   position 3
   points 1
  • Detroit International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Overall
   position 1
   points 9
  • Oklahoma City International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Oklahoma City International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Oklahoma City International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Overall
   position 1
   points 9
  • Dallas International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Overall
   position 3
   points 1
  • Tampa International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Orlando Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 9
  • Miami Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • Orlando Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Overall
   position 2
   points 3
  • Orlando International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Overall
   position 2
   points 3
  • Orlando International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Overall
   position 3
   points 1
  • World Master IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Master Male
   position 3
   points 7
11 to 20 of 90 Academies
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Male
   position 2
   points 63
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Female
   position 1
   points 189
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (a partir de 18 anos) 2022 Adult Female
   position 2
   points 36
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (a partir de 18 anos) 2022 Adult Male
   position 1
   points 108
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Female
   position 1
   points 108
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Male
   position 2
   points 36
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Adult Female
   position 2
   points 42
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021 Adult Female
   position 2
   points 18
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021 Adult Male
   position 1
   points 54
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Male
   position 1
   points 189
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Female
   position 3
   points 21
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (a partir de 18 anos) 2022 Adult Female
   position 3
   points 12
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Male
   position 3
   points 12
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Male
   position 3
   points 12
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Adult Male
   position 2
   points 42
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021 Adult Male
   position 2
   points 18
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Adult Female
   position 2
   points 24
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Adult Male
   position 1
   points 72
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Male
   position 3
   points 4
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Female
   position 2
   points 24
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Male
   position 1
   points 72
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Male
   position 1
   points 63
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2019 Adult Female
   position 1
   points 27
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2019 Adult Male
   position 1
   points 27
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Male
   position 2
   points 12
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Female
   position 2
   points 36
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Female
   position 1
   points 108
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Male
   position 2
   points 36
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Adult Male
   position 1
   points 126
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Adult Female
   position 3
   points 14
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021 Adult Female
   position 3
   points 6
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Adult Male
   position 2
   points 24
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Male
   position 2
   points 12
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Female
   position 1
   points 72
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Male
   position 3
   points 7
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Female
   position 3
   points 7
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2019 Adult Female
   position 2
   points 9
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Female
   position 1
   points 36
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Male
   position 3
   points 21
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Female
   position 2
   points 63
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Male
   position 1
   points 108
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Adult Male
   position 3
   points 14
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Adult Female
   position 1
   points 72
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Female
   position 1
   points 36
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Male
   position 1
   points 36
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Male
   position 2
   points 21
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Female
   position 1
   points 63
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Male
   position 3
   points 4
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (a partir de 18 anos) 2022 Adult Female
   position 1
   points 108
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (a partir de 18 anos) 2022 Adult Male
   position 3
   points 12
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Adult Female
   position 1
   points 126
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021 Adult Female
   position 1
   points 54
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Adult Male
   position 3
   points 8
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Male
   position 3
   points 8
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Female
   position 2
   points 21
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2019 Adult Female
   position 3
   points 3
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (a partir de 18 anos) 2022 Adult Male
   position 2
   points 36
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Male
   position 1
   points 108
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2019 Adult Male
   position 2
   points 9
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Male
   position 1
   points 36
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Female
   position 2
   points 36
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Adult Female
   position 3
   points 8
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Female
   position 3
   points 8
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Female
   position 2
   points 12
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Male
   position 2
   points 24
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Female
   position 3
   points 12
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Female
   position 2
   points 12
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Female
   position 3
   points 12
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021 Adult Male
   position 3
   points 6
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2019 Adult Male
   position 3
   points 3
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020 Adult Female
   position 3
   points 4
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019 Adult Female
   position 3
   points 4