PAN IBJJF JIU-JITSU NO GI CHAMPIONSHIP 2019: PRE-SCHEDULE

Saturday
Blue master
Purple master
Brown adult
Brown master
Black adult
 
Sunday
Blue juvenile
Blue adult
Purple adult
Black master