2023-2024 Academy Ranking

  • Baton Rouge International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • Floripa Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2024 Master Female
   position 2
   points 9
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2024 Master Male
   position 3
   points 12
  • Salvador Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • Salvador Fall Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • Atlanta Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • Atlanta Spring Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • Dublin International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • Dublin Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2024 Novice
   position 1
   points 27
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2024 Master
   position 1
   points 108
  • Orange County Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • Houston Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • Houston International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • Nashville Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • Rio Fall Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • Rio Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • Campeonato Português de Jiu-Jitsu 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • Milan International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Novice
   position 2
   points 9
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Master
   position 1
   points 108
  • Campeonato Sul Americano de Jiu-Jitsu - Crianças 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • Los Angeles Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • Curitiba Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • Sacramento International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • London Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • London International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • Atlanta Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • Kids International IBJJF Jiu-Jitsu Championship - Florianópolis 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • Miami International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • San Jose Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • San Jose International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Novice
   position 1
   points 27
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Master
   position 2
   points 36
  • Rio Summer Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • Rio Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • Nacional Open Portugal 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • European Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Brasília International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Dublin Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Camboriú International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Madrid International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • São Paulo International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Paris Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Kids International IBJJF Jiu-Jitsu Championship - Curitiba 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Sacramento Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Curitiba BJJ Pro IBJJF Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Miami Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Lisbon International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Rio BJJ Pro IBJJF Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Pan Pacific IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Adult Male
   position 3
   points 6
  • Pan Pacific Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Rome International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Houston Fall Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Orange County International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Houston Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • London Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Charlotte Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Curitiba Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Salvador Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Kansas City International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2023 Novice
   position 1
   points 27
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2023 Master
   position 2
   points 18
  • Kids International IBJJF Jiu-Jitsu Championship - Rio de Janeiro 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • World Master IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Master Male
   position 2
   points 63
  • Manaus International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Floripa Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Dallas Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Vitória International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • San Diego Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Phoenix Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Campeonato Sul Americano de Jiu-Jitsu - Crianças 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - South America 2023 Master Female
   position 2
   points 9
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - South America 2023 Master Male
   position 2
   points 36
  • Pan Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Orlando Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Austin Summer Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Austin Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Asian Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2023 Novice
   position 2
   points 9
  • American National IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 6
  • Betim International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Indianapolis International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Kids International IBJJF Jiu-Jitsu Championship - Houston 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Rio International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - North America 2023 Master Male
   position 2
   points 36
  • Floripa Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 18
  • Houston International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 18
  • Paris Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 18
  • Denver International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 6
  • Atlanta Spring Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 2
  • Atlanta Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 2
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (Juvenil, Adulto e Master) 2023 Novice
   position 3
   points 2
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (Juvenil, Adulto e Master) 2023 Master
   position 1
   points 72
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (idade 04 a 15 anos) 2023 Overall
   position 2
   points 6
  • Miami International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 18
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2023 Master Female
   position 2
   points 6
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2023 Master Male
   position 1
   points 72
  • Salvador Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 2
  • Campeonato Português de Jiu-Jitsu 2023 Overall
   position 1
   points 18
  • Sydney International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 18
  • Rio Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 2
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Novice
   position 3
   points 2
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Master
   position 1
   points 72
  • Los Angeles Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 6
  • Dallas International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 2
  • Tampa International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 6
  • Memphis International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 18
  • London International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 2
  • Austin Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 6
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Novice
   position 2
   points 6
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Master
   position 3
   points 8
  • Rio Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 2
  • Nacional Open Portugal 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Waco Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • European Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Brasília International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Paris Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Houston Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Pan Pacific Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Pan Pacific IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Juvenile
   position 1
   points 18
  • Pan Pacific IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Female
   position 1
   points 36
  • Pan Pacific IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Male
   position 2
   points 12
  • Miami Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • London Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2022 Master
   position 2
   points 12
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2022 Adult Female
   position 2
   points 12
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2022 Adult Male
   position 1
   points 36
  • Curitiba Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Rio BJJ Pro IBJJF Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Lisbon International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Atlanta Fall Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Atlanta Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • São Paulo International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Toronto International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • Jiu-Jitsu CON Kids International 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • World Master IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Master Female
   position 1
   points 18
  • World Master IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Master Male
   position 2
   points 42
  • Jiu-Jitsu CON International 2022 Overall
   position 1
   points 36
  • Campeonato Sul Americano de Jiu-Jitsu - Crianças 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Chicago Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • Phoenix International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Phoenix Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Pan Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Orlando Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Austin Summer Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • Austin Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • Salt Lake City International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • London International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Betim International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Betim International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • London International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Salt Lake City International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • American National Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • American National Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • American National IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 4
  • American National IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 4
  • Rio Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • Madrid International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Rio Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • Madrid International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Rio Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • Madrid International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Floripa Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • Floripa Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Juvenile
   position 3
   points 2
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - North America 2022 Master Male
   position 3
   points 8
  • Houston International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 9
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (idade 04 a 15 anos) 2022 Overall
   position 3
   points 1
  • Paris International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 9
  • Atlanta Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 1
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2022 Master Male
   position 1
   points 36
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (a partir de 18 anos) 2022 Novice
   position 2
   points 3
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (a partir de 18 anos) 2022 Master
   position 3
   points 4
  • Dublin International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 1
  • Rio Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 1
  • Nashville International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 9
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Novice
   position 1
   points 9
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Master
   position 1
   points 36
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Juvenile
   position 2
   points 3
  • Los Angeles Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 9
  • Los Angeles International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 1
  • Curitiba International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 3
  • Miami Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 3
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Novice
   position 1
   points 9
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Master
   position 2
   points 12
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Juvenile
   position 3
   points 1
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Female
   position 2
   points 12
  • Atlanta Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 1
  • Austin Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 9
  • Rio Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 1
  • Nacional Open Portugal 2021 Overall
   position 1
   points 9
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Juvenile
   position 1
   points 9
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - North America 2021 Master Female
   position 1
   points 9
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - North America 2021 Master Male
   position 1
   points 36
  • San Diego Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2024 Master Female
   position 1
   points 27
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2024 Master Male
   position 1
   points 108
  • Salvador Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • Salvador Fall Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • Paris Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • San Jose Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • Geneva International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • Dublin International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2024 Master
   position 3
   points 12
  • Orange County International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • Houston Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • Milan International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • Campeonato Sul Americano de Jiu-Jitsu - Crianças 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • Los Angeles International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • Curitiba Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • London Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • London International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • Sacramento Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • Kids International IBJJF Jiu-Jitsu Championship - Florianópolis 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • San Jose Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • San Jose International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Master
   position 1
   points 108
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Juvenile
   position 3
   points 3
  • European Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Dublin Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Camboriú International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Madrid International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Atlanta Fall Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Atlanta Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Paris Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Kids International IBJJF Jiu-Jitsu Championship - Curitiba 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Sacramento International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Curitiba BJJ Pro IBJJF Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • New Orleans Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Lisbon International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Pan Pacific IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Novice
   position 3
   points 3
  • Rome International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • London Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Charlotte International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Curitiba Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2023 Master
   position 3
   points 6
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2023 Juvenile
   position 1
   points 27
  • World Master IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Master Female
   position 1
   points 27
  • Floripa Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • San Diego Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Campeonato Sul Americano de Jiu-Jitsu - Crianças 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - South America 2023 Master Male
   position 3
   points 12
  • New Orleans Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • American National IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 54
  • Fortaleza International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Adult Female
   position 3
   points 21
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - North America 2023 Master Female
   position 1
   points 27
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - North America 2023 Master Male
   position 1
   points 108
  • San Diego Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 6
  • Baton Rouge International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 18
  • Floripa Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 6
  • Paris Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 6
  • Atlanta Spring Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 18
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (Juvenil, Adulto e Master) 2023 Master
   position 3
   points 8
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (idade 04 a 15 anos) 2023 Overall
   position 3
   points 2
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2023 Master Female
   position 3
   points 2
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2023 Master Male
   position 2
   points 24
  • Santa Cruz International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 6
  • Charleston International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 6
  • Salvador Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 6
  • Dublin International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 2
  • Curitiba Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 18
  • Los Angeles International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 6
  • London International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 18
  • Atlanta Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 2
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Novice
   position 1
   points 18
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Master
   position 1
   points 72
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Adult Female
   position 2
   points 24
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Adult Male
   position 1
   points 72
  • European Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Balneário Camboriú International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Paris Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Fortaleza International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Rome International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • London Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2022 Novice
   position 3
   points 2
  • Curitiba Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Charlotte International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Lisbon International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Atlanta Fall Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • São Paulo International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • World Master IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Master Male
   position 3
   points 14
  • Santa Cruz International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Vitória International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • New Orleans Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - South America 2022 Master Female
   position 2
   points 6
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - South America 2022 Master Male
   position 3
   points 8
  • London International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Betim International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • Betim International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • London International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • American National IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 36
  • American National IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 36
  • Madrid International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Madrid International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Madrid International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Floripa Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Floripa Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - North America 2022 Master Female
   position 3
   points 2
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (idade 04 a 15 anos) 2022 Overall
   position 2
   points 3
  • San Diego International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 3
  • Atlanta Spring Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 1
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2022 Master Male
   position 2
   points 12
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (a partir de 18 anos) 2022 Novice
   position 3
   points 1
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (a partir de 18 anos) 2022 Master
   position 2
   points 12
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (a partir de 18 anos) 2022 Juvenile
   position 1
   points 9
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Female
   position 2
   points 12
  • Boise International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 1
  • Charleston International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 3
  • Los Angeles International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 3
  • Curitiba International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 9
  • New Orleans International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 9
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Novice
   position 2
   points 3
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Master
   position 1
   points 36
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Juvenile
   position 2
   points 3
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Female
   position 1
   points 36
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Male
   position 2
   points 12
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Adult Female
   position 3
   points 7
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Adult Male
   position 1
   points 63
  • San Diego Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • Baton Rouge International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • Floripa Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • San Jose Spring Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • Atlanta Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • Chicago Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2024 Novice
   position 3
   points 3
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2024 Master
   position 2
   points 36
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2024 Juvenile
   position 3
   points 3
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2024 Adult Male
   position 1
   points 108
  • Orange County International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • Orange County Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • Nashville Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Master
   position 2
   points 36
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Juvenile
   position 2
   points 9
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Adult Male
   position 1
   points 108
  • Los Angeles Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • Los Angeles International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • Atlanta Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • New Orleans International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Juvenile
   position 1
   points 27
  • Atlanta Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • São Paulo International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Sacramento International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Nashville Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Curitiba BJJ Pro IBJJF Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • New Orleans Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • São Leopoldo International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Charleston Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Orange County Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Charlotte International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2023 Master
   position 1
   points 54
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2023 Adult Male
   position 1
   points 54
  • Jiu-Jitsu CON International 2023 Overall
   position 3
   points 6
  • World Master IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Master Female
   position 2
   points 9
  • World Master IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Master Male
   position 1
   points 189
  • Chicago Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Floripa Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • San Diego Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • New Orleans Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • São Paulo BJJ Pro IBJJF Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • American National Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Asian Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2023 Novice
   position 1
   points 27
  • Asian Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2023 Adult Male
   position 2
   points 27
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Adult Male
   position 2
   points 63
  • San Diego Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 2
  • Atlanta Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 6
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (Juvenil, Adulto e Master) 2023 Novice
   position 1
   points 18
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (Juvenil, Adulto e Master) 2023 Master
   position 2
   points 24
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (Juvenil, Adulto e Master) 2023 Adult Male
   position 2
   points 24
  • Chicago Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 2
  • Nashville Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 18
  • Charleston International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 18
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Master
   position 2
   points 24
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Juvenile
   position 3
   points 2
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Adult Male
   position 3
   points 8
  • Curitiba Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 6
  • Los Angeles International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 2
  • Memphis International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 2
  • Atlanta Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 18
  • Oklahoma City International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 2
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Adult Male
   position 2
   points 24
  • Nashville Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Charleston Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • São Leopoldo International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2022 Adult Male
   position 3
   points 4
  • Curitiba Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • Twin Cities International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Charlotte International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Atlanta Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • São Paulo International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • World Master IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Master Female
   position 2
   points 6
  • World Master IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Master Male
   position 1
   points 126
  • Jiu-Jitsu CON International 2022 Overall
   position 2
   points 12
  • Orlando Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • Washington D.C. International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Washington D.C. International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Washington D.C. International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Floripa Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Floripa Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Female
   position 3
   points 14
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Male
   position 1
   points 126
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - North America 2022 Master Male
   position 2
   points 24
  • San Diego International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 1
  • Atlanta Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 3
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (a partir de 18 anos) 2022 Adult Female
   position 3
   points 4
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Master
   position 2
   points 12
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Male
   position 3
   points 4
  • Boise International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 9
  • Charleston International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 9
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Male
   position 3
   points 4
  • Atlanta Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 3
  • Oklahoma City International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 1
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Adult Male
   position 2
   points 21
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - North America 2021 Master Female
   position 2
   points 3
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - North America 2021 Master Male
   position 3
   points 4
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2024 Master Male
   position 2
   points 36
  • Paris Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2024 Adult Female
   position 2
   points 36
  • Houston International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • Rio Fall Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • Rio Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Master
   position 3
   points 12
  • Campeonato Sul Americano de Jiu-Jitsu - Crianças 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2023 Adult Female
   position 3
   points 6
  • Kids International IBJJF Jiu-Jitsu Championship - Rio de Janeiro 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • World Master IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Master Male
   position 3
   points 21
  • Vitória International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Campeonato Sul Americano de Jiu-Jitsu - Crianças 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - South America 2023 Master Female
   position 3
   points 3
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - South America 2023 Master Male
   position 1
   points 108
  • Austin Summer Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Betim International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Rio International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Adult Female
   position 2
   points 63
  • Houston International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 2
  • Denver International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 2
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (Juvenil, Adulto e Master) 2023 Adult Female
   position 1
   points 72
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (idade 04 a 15 anos) 2023 Overall
   position 1
   points 18
  • Rio Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 18
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Master
   position 3
   points 8
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Adult Female
   position 2
   points 24
  • Oklahoma City International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 6
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Master
   position 2
   points 24
  • Rio Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 18
  • Brasília International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Houston Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • Salvador Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Pan Pacific IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Master
   position 2
   points 12
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2022 Master
   position 1
   points 36
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2022 Juvenile
   position 2
   points 6
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2022 Adult Female
   position 1
   points 36
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2022 Adult Male
   position 2
   points 12
  • Twin Cities International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Rio BJJ Pro IBJJF Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Campeonato Sul Americano de Jiu-Jitsu - Crianças 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Vitória International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - South America 2022 Master Female
   position 1
   points 18
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - South America 2022 Master Male
   position 1
   points 72
  • Austin Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Betim International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Betim International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Rio Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Washington D.C. International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • Rio Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Washington D.C. International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • Rio Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Washington D.C. International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Juvenile
   position 2
   points 6
  • Houston International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 1
  • Salvador Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 1
  • Denver International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 3
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (idade 04 a 15 anos) 2022 Overall
   position 1
   points 9
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (a partir de 18 anos) 2022 Master
   position 1
   points 36
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (a partir de 18 anos) 2022 Juvenile
   position 2
   points 3
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (a partir de 18 anos) 2022 Adult Female
   position 1
   points 36
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (a partir de 18 anos) 2022 Adult Male
   position 3
   points 4
  • Rio Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 9
  • Nashville International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 3
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Master
   position 3
   points 4
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Juvenile
   position 3
   points 1
  • Dallas International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 1
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Master
   position 3
   points 4
  • Austin Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 3
  • Rio Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 9
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Adult Female
   position 1
   points 63
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2024 Adult Female
   position 3
   points 12
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2024 Adult Male
   position 2
   points 36
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Adult Female
   position 1
   points 108
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Adult Male
   position 2
   points 36
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Adult Female
   position 3
   points 12
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Adult Female
   position 1
   points 189
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Adult Male
   position 1
   points 189
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (Juvenil, Adulto e Master) 2023 Adult Female
   position 2
   points 24
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (Juvenil, Adulto e Master) 2023 Adult Male
   position 1
   points 72
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Adult Female
   position 1
   points 72
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Adult Male
   position 1
   points 72
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Adult Female
   position 1
   points 72
  • San Diego Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • Denver International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • San Jose Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • Atlanta Spring Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Adult Female
   position 3
   points 12
  • Rio Summer Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • Atlanta Fall Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Kids International IBJJF Jiu-Jitsu Championship - Curitiba 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • São Leopoldo International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Charlotte Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Curitiba Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Kids International IBJJF Jiu-Jitsu Championship - Rio de Janeiro 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Jiu-Jitsu CON Kids International 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Jiu-Jitsu CON International 2023 Overall
   position 2
   points 18
  • New Haven International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Pan Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • São Paulo BJJ Pro IBJJF Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Juvenile
   position 1
   points 27
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Adult Male
   position 3
   points 21
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - North America 2023 Master Female
   position 3
   points 3
  • San Diego Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 18
  • Floripa Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 2
  • Atlanta Spring Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 6
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (Juvenil, Adulto e Master) 2023 Juvenile
   position 1
   points 18
  • Charleston International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 2
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Juvenile
   position 1
   points 18
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Adult Female
   position 3
   points 8
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Adult Male
   position 2
   points 24
  • Curitiba Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 2
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Juvenile
   position 1
   points 18
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Adult Male
   position 3
   points 8
  • Balneário Camboriú International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Jiu-Jitsu CON Kids International 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Campeonato Sul Americano de Jiu-Jitsu - Crianças 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • Pan Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • American National Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • American National Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Juvenile
   position 1
   points 18
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Female
   position 2
   points 42
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Male
   position 3
   points 14
  • San Diego International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 9
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Juvenile
   position 1
   points 9
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Male
   position 1
   points 36
  • Los Angeles Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 1
  • Los Angeles International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 9
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Juvenile
   position 3
   points 1
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Adult Male
   position 3
   points 7
  • San Jose Spring Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • Orange County International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • Orange County Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Juvenile
   position 1
   points 27
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Adult Female
   position 2
   points 36
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Adult Male
   position 3
   points 12
  • Los Angeles Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • Los Angeles International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • Sacramento International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • Sacramento Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • San Jose Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Juvenile
   position 2
   points 9
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Adult Male
   position 2
   points 36
  • Sacramento Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Orange County International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Orange County Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Jiu-Jitsu CON Kids International 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Jiu-Jitsu CON International 2023 Overall
   position 1
   points 54
  • Phoenix Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Pan Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • American National Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Asian Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2023 Adult Female
   position 1
   points 81
  • Kids International IBJJF Jiu-Jitsu Championship - Houston 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Juvenile
   position 2
   points 9
  • Santa Cruz International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 2
  • Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Juvenile
   position 2
   points 6
  • Los Angeles Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 18
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Juvenile
   position 2
   points 6
  • Pan Pacific IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Juvenile
   position 2
   points 6
  • Pan Pacific IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Adult Male
   position 3
   points 4
  • Jiu-Jitsu CON International 2022 Overall
   position 3
   points 4
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2021 Juvenile
   position 2
   points 3
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2024 Adult Female
   position 1
   points 108
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2024 Adult Male
   position 3
   points 12
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Adult Female
   position 1
   points 108
  • European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Adult Male
   position 1
   points 108
  • São Paulo International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2023 Adult Female
   position 1
   points 54
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2023 Adult Male
   position 2
   points 18
  • São Paulo BJJ Pro IBJJF Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Balneário Camboriú International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2022 Adult Female
   position 3
   points 4
  • Denver International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • Chicago Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • Indianapolis International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 1
   points 27
  • London Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • Miami International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • Miami Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Orange County Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Jiu-Jitsu CON Kids International 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Chicago Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Phoenix Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Phoenix International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • American National Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • American National IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 18
  • Portland International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - North America 2023 Master Male
   position 3
   points 12
  • Chicago Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 6
  • Miami International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 2
  • Los Angeles Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 2
  • Miami Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Rio BJJ Pro IBJJF Championship 2022 Overall
   position 3
   points 2
  • Jiu-Jitsu CON Kids International 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Chicago Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Phoenix International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Phoenix Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Salt Lake City International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Salt Lake City International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • American National Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • American National Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • American National IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 12
  • American National IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 12
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - North America 2022 Master Female
   position 2
   points 6
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - North America 2022 Master Male
   position 1
   points 72
  • Chicago Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 3
  • Los Angeles Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 3
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - North America 2021 Master Female
   position 3
   points 1
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - North America 2021 Master Male
   position 2
   points 12
  • Salvador Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2024 Novice
   position 2
   points 9
  • Rio Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • Memphis International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 2
   points 9
  • Rio Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024 Overall
   position 3
   points 3
  • Charleston Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Rio BJJ Pro IBJJF Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • Salvador Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2023 Adult Female
   position 2
   points 18
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2023 Adult Male
   position 3
   points 6
  • New Haven International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Vitória International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 27
  • Betim International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 3
   points 3
  • Rio International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 9
  • World IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Juvenile
   position 3
   points 3
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (Juvenil, Adulto e Master) 2023 Novice
   position 2
   points 6
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (Juvenil, Adulto e Master) 2023 Juvenile
   position 2
   points 6
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (Juvenil, Adulto e Master) 2023 Adult Female
   position 3
   points 8
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (Juvenil, Adulto e Master) 2023 Adult Male
   position 3
   points 8
  • Salvador Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 1
   points 18
  • Rio Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 6
  • Rio Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023 Overall
   position 2
   points 6
  • New Haven Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Fortaleza International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Salvador Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Charleston Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2022 Novice
   position 1
   points 18
  • Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2022 Master
   position 3
   points 4
  • New Haven International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Vitória International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 1
   points 18
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - South America 2022 Master Female
   position 3
   points 2
  • Master International Jiu-Jitsu Championship - South America 2022 Master Male
   position 2
   points 24
  • Rio Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Rio Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Rio Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 6
  • Salvador Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 3
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (a partir de 18 anos) 2022 Novice
   position 1
   points 9
  • Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (a partir de 18 anos) 2022 Juvenile
   position 3
   points 1
  • Rio Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Overall
   position 2
   points 3
1 to 10 of 126 Academies